Uverejnené Vložiť komentár

Môžu byť identické dvojčatá chlapec a dievča?

dvojičky chlapec a dievča
4.9/5 - (7 votes)

Keď čakáte dvojčatá a ste zvedaví na ich pohlavie, odhadujete, aký typ dvojčiat čakáte. Väčšina ľudí predpokladá, že všetky jednovaječné dvojčatá musia byť rovnakého pohlavia, zatiaľ čo bratské môžu byť rovnaké alebo odlišné. To vedie ku skutočnej otázke..

Môžu byť jednovaječné dvojčatá chlapec a dievča?

V drvivej väčšine prípadov sú jednovaječné dvojčatá rovnakého pohlavia. Medzi bratskými a jednovaječnými dvojčatami existujú rozdiely, počnúc tým, ako sú počaté. Bratské dvojčatá môžu byť rôzneho pohlavia, ale jednovaječné zvyčajne nie. Poznanie toho, čo robí každý typ jedinečným, vám umožní lepšie pochopiť, ako sa skončí rovnaké alebo rozdielne pohlavie.

Stále sa však objavujú nové typy dvojčiat, a to vytvára otázky, na ktoré nie je také jednoduché odpovedať. Pokrok vo vede nám neustále ukazuje, čo všetko je možné, pokiaľ ide o tehotenstvo a dvojčatá.

Mužské/ženské identické dvojčatá – je to možné?

Nie je pravdepodobné, že by skutočne identické dvojčatá boli mužského/ženského pohlavia. Jednovaječné dvojčatá sú rovnakého pohlavia, pretože pochádzajú z rovnakej kombinácie vajíčka a spermie. Oplodnené vajíčko sa rozdelí, a to znamená, že každé dvojča skončí s rovnakými génmi. Takisto skončia rovnakého pohlavia.

Jednovaječné dvojčatá vs. dvojvaječné dvojčatá

Jednovaječné a dvojvaječné dvojčatá sa v mnohom líšia. Rozdiely sa začínajú už pri ich vzniku. Od tohto bodu sa ich cesty rozchádzajú.

Hlavné rozdiely

Ak čakáte jednovaječné dvojčatá, vaše tehotenstvo bude spojené s väčšími rizikami, ako keď čakáte bratské dvojčatá. Je to preto, že bratské dvojčatá majú zvyčajne vlastné choriové a plodové vaky, a to predstavuje pre deti celkovo menšie riziko.

Bratské dvojčatá majú tiež rovnakú genetickú výbavu ako akýkoľvek iný typ súrodencov. Jednovaječné dvojčatá majú takmer úplne rovnakú genetickú výbavu. To znamená, že ak majú jednovaječné dvojčatá vlastné deti, genetická výbava ich detí bude bližšia nevlastným súrodencom ako bratrancom a sesterniciam.

Počet bratských dvojčiat sa líši v závislosti od krajiny. Miera výskytu jednovaječných dvojčiat je však rovnaká na celom svete.

Jednovaječné dvojčatá

Jednovaječné dvojčatá vznikajú po rozdelení jedného oplodneného vajíčka. Keďže jedno vajíčko je oplodnené pred rozdelením, jednovaječné dvojčatá majú rovnaké gény od oboch rodičov. Preto sú jednovaječné dvojčatá v drvivej väčšine prípadov rovnakého pohlavia.

V závislosti od toho, kedy sa vajíčko rozdelí, budú jednovaječné dvojčatá buď zrastené, mo mo dvojčatá, alebo mo di dvojčatá. Rozdiel medzi „mo mom“dvojčatami a „mo di“ dvojčatami je v tom, či ich v maternici oddeľuje membrána.

Väčšina jednovaječných dvojčiat bude mať aj spoločnú placentu, čo môže spôsobiť rizikovejšie tehotenstvo. Nerovnomerné rozdelenie prívodu krvi alebo živín môže poškodiť jedno alebo obe deti. To si môže vyžiadať skoré vyňatie dvojčiat z maternice.

Bratské dvojčatá

Bratské dvojčatá vznikajú, keď sa uvoľnia dve vajíčka namiesto jedného. Nazýva sa to hyperovulácia a môže ísť o vlastnosť, ktorá sa v rodinách dedí. Tieto vajíčka sú potom oplodnené samostatnými spermiami. Tento proces umožňuje, aby jedno dvojča bolo dievča a jedno dvojča chlapec.

U bratských dvojčiat je mimoriadne pravdepodobné, že budú mať vlastnú placentu, pretože sa vyvíjajú z dvoch rôznych vajíčok. Nazývajú sa di di dvojčatá, pretože každé z nich má vlastný choriový a plodový vak.

Veľmi zriedkavá výnimka z pravidla

Existuje ešte jeden typ dvojčiat, ktorý je mimoriadne zriedkavý. Tieto dvojčatá sa nazývajú dvojčatá s polárnym telom a spôsob, akým sa formujú, je skutočne jedinečný.

Keď sa vajíčko pred oplodnením rozdelí, jedna časť rozdeleného vajíčka bude menšia. Menšia časť sa nazýva polárne teliesko a nie je pravdepodobné, že prežije, aby mohla byť oplodnená.

Ak však prežije, potom môžu byť obe časti vajíčka oplodnené rôznymi spermiami. Tieto dvojčatá by mali rovnaké chromozómy od mamy, ale rozdielne chromozómy od otca. Mohli by byť aj rôzneho pohlavia.

Aké pohlavie sa najčastejšie vyskytuje u jednovaječných dvojčiat?

Hoci údaje o pohlaví jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat nie sú ľahko dostupné, predsa len máme určité informácie o pohlaví dvojčiat celkovo.

Ženské dvojčatá sú vo väčšine prípadov pravdepodobnejšie. Môže to byť spôsobené tým, že dievčatá majú počas tehotenstva zvyčajne vyššiu mieru prežitia ako chlapci.

Čo sú to poloidentické dvojčatá?

Poloidentické dvojčatá sú mimoriadne zriedkavé. Vznikajú, keď je jedno vajíčko oplodnené dvoma rôznymi spermiami. Keď sa oplodnené vajíčko rozdelí, vzniknú dvojčatá, ktoré majú len približne polovicu chromozómov svojho otca. Majú však všetky spoločné chromozómy svojej matky.

Zo všetkých dvojčiat, ktoré boli kedy počaté, sa len dve sady ukázali ako poloidentické. Táto situácia je veľmi zriedkavá alebo mimoriadne málo rozšírená.

Aké percento bratských dvojčiat je rovnakého pohlavia?

Ak čakáte bratské dvojčatá, máte 50/50 šancu, že budú rovnakého pohlavia.

Fakty o chlapčenských/dievčenských dvojčatách:

  • Chlapčenské/dievčenské dvojčatá tvoria polovicu všetkých bratských dvojčiat.
  • Dvojčatá rôzneho pohlavia nemusia vôbec vyzerať rovnako.
  • Všetky chlapčenské/dievčenské dvojčatá sú bratské.
  • Je možné, že dvojčatá chlapec/dievča majú rôznych otcov.

Súvisiace otázky

  • Môžu mať dvojčatá dvoch rôznych otcov?

Bratské dvojčatá môžu mať dvoch rôznych otcov, ale jednovaječné dvojčatá nie. Bratské dvojčatá sa počnú, keď sa počas ovulácie uvoľní viac ako jedno vajíčko. Tieto vajíčka sú potom oplodnené dvoma rôznymi spermiami.

Ak je jedno vajíčko oplodnené spermiou jedného muža a druhé spermiou iného muža, potom tieto dvojčatá budú mať dvoch rôznych otcov a budú nevlastnými súrodencami. Genetické testy môžu byť jediným spôsobom, ako zistiť, či majú dvojčatá rovnaké otcovstvo.

  • Aké percento dvojčiat je identických?

Iba tretina všetkých dvojčiat na svete je identických. Jedným z dôvodov, prečo sú bratské dvojčatá častejšie, je, že liečba neplodnosti zvyšuje šancu na narodenie bratských dvojčiat. Nemá vplyv na pravdepodobnosť narodenia jednovaječných dvojčiat. Mať dvojčatá je dobrodružstvo, ktoré sa začína počas tehotenstva. Pred príchodom vašich detí sa dozviete všetko, čo môžete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *