Uverejnené Vložiť komentár

Všetko o identických dvojčatách

identické dvojčatá
5/5 - (2 votes)

Keď sa hovorí o jednovaječných dvojčatách, bežne sa predpokladá, že tieto typy dvojčiat sú navzájom virtuálne klony. Mnohí ľudia sa domnievajú, že jednovaječné alebo monozygotné dvojčatá sa budú správať rovnako a budú rovnako vyzerať, a očakávajú, že budú identické vo všetkých smeroch. Pojem „jednovaječné dvojčatá“ však v skutočnosti opisuje to, ako dvojčatá tvoria, nie to, ako vyzerajú. Hoci sa obe deti vytvoria z rovnakého genetického materiálu, vyvíjajú sa nezávisle. Okrem toho sa môžu vyskytnúť genetické mutácie, ktoré medzi nimi vytvoria ďalšie rozdiely. Takže jednovaječné dvojčatá nie sú vždy také identické, ako by ste si mohli myslieť.

Čo sú jednovaječné dvojčatá?

Identické dvojčatá sa oficiálne označujú ako jednovaječné. Monozygotné dvojčatá vznikajú z jedného (mono) oplodneného vajíčka (zygoty). Zygota sa po počatí rozdelí na dve časti, čím vzniknú dva samostatné zárodky. Keďže tieto dve embryá sú výsledkom kombinácie jedného vajíčka a spermie, majú rovnaký genetický pôvod, a teda aj rovnakú DNA.

Dvojvaječné dvojčatá (bežne označované ako bratské dvojčatá) sú výsledkom oplodnenia dvoch vajíčok dvoma samostatnými spermiami. Hoci sa počas každého ovulačného cyklu najčastejšie uvoľní len jedno vajíčko, niekedy sa uvoľní viac vajíčok. V takom prípade sa môžu vyskytnúť dvojvaječné dvojčatá. Dvojvaječné dvojčatá majú približne 50 % spoločných genetických znakov, rovnako ako ostatní súrodenci narodení v rôznom čase.

Fakty o jednovaječných dvojčatách

Počet narodených jednovaječných dvojčiat je v rôznych populáciách rovnaký. Sú rovnaké bez ohľadu na rasu, geografiu alebo vek matky. Neplatí to však pre dvojčatá bratské. Štatistiky pôrodnosti jednovaječných dvojčiat zostávajú v priebehu rokov stabilné, a to aj napriek celkovému nárastu počtu dvojčiat a viacčiat od konca 80. rokov 20. storočia. Pravdepodobnosť narodenia jednovaječných dvojčiat je približne 3 z 1 000, zatiaľ čo pravdepodobnosť narodenia všetkých dvojčiat je približne 33 z 1 000.3 Jednovaječné dvojčatá sú teda výnimočnejšie ako bratské dvojčatá.

Jednovaječné dvojčatá pri umelom oplodnení (IVF) sú približne dvakrát častejšie ako pri prirodzenom počatí. Jednovaječné dvojčatá predstavujú približne tretinu všetkých dvojčiat. Dvojvaječné dvojčatá sú pri asistovanej reprodukcii dvakrát častejšie ako jednovaječné. Jednovaječné dvojčatá sú vždy rovnakého pohlavia (obe majú buď dva chromozómy X, alebo jeden X a jeden Y). Z tohto pravidla existuje zriedkavá výnimka, ktorá zahŕňa chromozomálnu chybu.

Príčiny jednovaječných dvojčiat

Príčiny jednovaječných dvojčiat sú vo všeobecnosti neznáme. Nikto v skutočnosti nerozumie tomu, prečo sa vajíčko rozdelí. Z technického hľadiska ide o poruchu normálneho vývojového procesu. Neexistuje žiadna dedičná vlastnosť, ktorá by zvyšovala pravdepodobnosť narodenia jednovaječných dvojčiat. Inými slovami, jednovaječné dvojčatá sa v rodinách nevyskytujú. Hoci existujú rodiny s vysokým výskytom jednovaječných dvojčiat, je to spôsobené náhodou alebo zhodou okolností.

Napriek spoločnej génovej výbave sú jednovaječné dvojčatá jedinečnými jedincami. Žiadni dvaja jedinci nie sú úplne rovnakí. Ovplyvňujú ich drobné rozdiely v prostredí v maternici, ako aj iné faktory po narodení.

Poloidentické dvojčatá

V roku 2007 bol identifikovaný nový typ dvojčiat. Vyskytuje sa veľmi zriedkavo, keď dve spermie oplodnia jedno vajíčko, ktoré sa potom rozdelí. Dvojčatá tak majú rovnakú DNA z vajíčka, ale každé z nich dostane trochu inú verziu DNA od spermie.

Spoločná placenta

Kedysi sa verilo, že jednovaječné dvojčatá majú vždy spoločnú placentu. Dokonca mnohí lekári omylom označia dvojčatá za bratské, keď sú placenty dve. To, či sú placenty jedna alebo dve, však závisí od toho, kedy sa vajíčko rozdelí. Ak je to dostatočne skoro, obe embryá sa v maternici uhniezdia oddelene a vyvinú sa z nich samostatné placenty. Ak k rozdeleniu dôjde neskôr, môžu mať spoločnú placentu.

Zdravotné problémy

Pri tehotenstve s dvojčatami je vyššia pravdepodobnosť komplikácií pre plody aj pre tehotnú osobu. Bežné je častejšie prenatálne monitorovanie. Pri nosení viacčiat je rodička vystavená vyššiemu riziku tehotenských komplikácií, ako je tehotenská cukrovka, anémia, preeklampsia a potrat.

Počas tehotenstva je u dvojčiat vyššia pravdepodobnosť výskytu problémov s rastom, napríklad jedno dvojča je väčšie ako druhé (ide o tzv. diskordantné dvojčatá). Niektoré typy jednovaječných dvojčiat, ktoré majú spoločnú placentu, môžu byť ohrozené transfúznym syndrómom dvojčiat. „Mo-mo“ dvojčatá (monochoriálne/monoamniotické) majú spoločnú placentu a jeden plodový vak a ich pupočníky sa môžu prepliesť a stlačiť.

Všetky viacpočetné tehotenstvá sú vystavené vyššiemu riziku predčasného pôrodu, nízkej pôrodnej hmotnosti a úmrtia novorodenca. Viac ako 50 % dvojčiat sa rodí predčasne (pred 37. týždňom). Predčasne narodené deti majú väčšiu pravdepodobnosť zdravotných problémov a potrebujú lekársku starostlivosť na novorodeneckom oddelení intenzívnej starostlivosti (NICU). Okrem toho je pravdepodobnosť výskytu vrodených chýb alebo postihnutia u dvojčiat približne dvakrát vyššia ako u jednorodičiek.

Ako zistiť, či sú dvojičky identické

Jednovaječné dvojčatá sú vždy rovnakého pohlavia (až na mimoriadne vzácne výnimky). Ak sa teda narodia dvojčatá chlapec a dievča, potom viete, že sú bratské. Ak sú rovnakého pohlavia, nemusíte pri pohľade na ne nutne zistiť, či sú dvojčatá jednovaječné alebo bratské.

Aj keď mnohé jednovaječné dvojčatá majú spoločnú fyzickú podobnosť, tak aj mnohé dvojvaječné (bratské) dvojčatá. Vodítka k zygositu možno odhaliť mnohými spôsobmi, pričom mnohé z nich sa opierajú o pozorovania lekára, krvné testy alebo genetické testy.

Rozlišovanie jednovaječných dvojčiat

Hoci mnohé jednovaječné dvojčatá vyzerajú podobne, nemusia byť nevyhnutne nerozlíšiteľné. Fyzické znaky, ako sú účes, materské znamienka alebo pehy, a ich jedinečné výrazy alebo gestá poskytujú vodítka na rozlíšenie dvojčiat.

Mnohí ľudia sa pýtajú, či sa dajú pomocou odtlačkov prstov rozlíšiť dve dvojčatá, ktoré sa na seba nápadne podobajú. Odpoveď je prekvapivo kladná. Hoci ich odtlačky prstov budú podobné, drobné rozdiely v prostredí maternice môžu viesť k mierne odlišným odtlačkom prstov.

ESP a tajné jazyky

Mnohí ľudia veria, že jednovaječné dvojčatá spája zvláštne spojenie vrátane schopnosti čítať si navzájom myšlienky. Niektorí si tiež myslia, že dvojčatá si môžu navzájom vytvoriť vlastný jazyk. Pojmy ako idioglosia, autonómny jazyk alebo kryptofázia opisujú fenomén jazyka dvojčiat, ktorý zaujal výskumníkov aj rodičov. V jednej štúdii sa totiž zistilo, že mnohé jednovaječné dvojčatá majú spoločný špeciálny jazyk a 60 % z nich uviedlo telepatické príhody.

Mali by byť dvojčatá v jednej triede?

Výskum o výhodách a nevýhodách držania dvojčiat v jednej školskej triede je obmedzený. Jedna veľká štúdia nepreukázala žiadne významné rozdiely v prospechu a iných ukazovateľoch medzi dvojčatami, ktoré boli držané v rovnakej a rozdielnej triede.

Výskumníci teda predpokladajú, že ani v jednom prípade nemusí ísť o veľkú výhodu. Môže to byť ťažké rozhodnutie, ale rodičia by mali spolupracovať so školou, aby určili optimálne umiestnenie dvojčiat v triede.

Mali by mať dvojčatá rovnakých kamarátov?

Vďaka podobnému genetickému zázemiu mnohé jednovaječné dvojčatá zisťujú, že majú podobné záujmy a preferencie pri nadväzovaní vzťahov s rovesníkmi. Často majú veľa rovnakých kamarátov, pričom sa ich vzťahy prekrývajú viac ako u iných typov dvojčiat. V jednej staršej štúdii sa zistilo, že jednovaječné dvojčatá v základnom veku mali približne 50 % spoločných priateľov, zatiaľ čo bratské dvojčatá mali len približne 25 % rovnakých priateľov. Mnohé jednovaječné dvojčatá však vyhľadávajú aj odlišných priateľov a radi si vytvárajú svoju jedinečnú identitu prostredníctvom výberu priateľstiev. Je zaujímavé, že výskum ukazuje, že silnejší vzťah dvojčiat vedie k lepšej kvalite kamarátskych vzťahov s rovesníkmi. V konečnom dôsledku, bez ohľadu na to, či majú dvojčatá viac alebo menej rovnakých priateľov, mali by byť podporovaní ako individuality a mali by mať možnosť rozvíjať svoju vlastnú identitu a vzťahy s rovesníkmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *