Uverejnené Vložiť komentár

Materská dávka: Čo to je a kedy vám na ňu vzniká nárok

materska davka
5/5 - (2 votes)

Materská dávka je finančná pomoc poskytovaná ženám alebo iným poistencom počas tehotenstva a starostlivosti o dieťa. Tento článok podrobne vysvetľuje podmienky nároku na materskú dávku a spôsob jej výpočtu.

Nárok na materskú dávku má nemocensky poistená osoba, ktorá bola poistená minimálne 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Táto podmienka platí pre zamestnané ženy, živnostníčky aj dobrovoľne nemocensky poistené osoby.

Výška materskej dávky sa počíta na základe denného vymeriavacieho základu, čo je priemerný denný príjem, z ktorého sa platí poistné na nemocenské poistenie. Denný vymeriavací základ sa určuje z príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Materská dávka je 75 % z tohto základu. Vo veľmi zjednodušenej podobe, vaša materská bude predstavovať tri štvrtiny vášho doterajšieho príjmu.

Maximálna denná materská dávka pre rok 2024 je stanovená na 64,30 €. To znamená, že maximálna mesačná materská dávka môže byť niečo cez 1 900 €. Táto dávka sa vypláca 34 týždňov od vzniku nároku, pričom môže byť predĺžená na 37 týždňov, ak ide o osamelú matku, alebo na 43 týždňov, ak sa žene narodili dve a viac detí.

Kedy vzniká nárok

Materská dávka sa začína vyplácať od 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, alebo ak žena čerpá materskú dovolenku neskôr, od dňa pôrodu. Treba ale podotknúť, že o túto dávku treba požiadať. Ak matka zomrie alebo sa vzdá dieťaťa, nárok na materskú dávku môže prejsť na otca dieťaťa alebo na inú oprávnenú osobu.

Ak si žena chce uplatniť nárok na materskú dávku, musí podať žiadosť prostredníctvom tlačiva, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa. Žiadosť sa podáva priamo Sociálnej poisťovni, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu. Ak ide o zamestnanca, tak tlačivo dá potvrdiť zamestnancovi a následne ho odovzdá na Sociálnu poisťovňu. Tlačivo musí byť potvrdené lekárom a priložené k nemu musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok nároku.

V prípade, že podmienky nie sú splnené, nárok na materskú dávku nevzniká. Ak sa však neskôr zistia nové skutočnosti, ktoré by mohli nárok ovplyvniť, je možné podať novú žiadosť alebo odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne.

Materská dávka je dôležitou podporou pre rodičov počas prvých mesiacov až rokov života dieťaťa, poskytuje finančnú stabilitu a umožňuje lepšie zvládnuť obdobie krátko pred a po pôrode. Preto je dôležité byť oboznámený s podmienkami nároku a postupom pri žiadosti, aby ste mohli túto pomoc efektívne využiť.

Môžete poberať dávku, ak ste živnostníčka?

Ako už sme vyššie spomínali, tak áno. Materskú dávku možno poberať aj počas živnosti. Sociálna poisťovňa počas poberania dávky, nijako neskúma dosahovanie príjmov. Dokonca nemusíte ani svoju živnosť nijako rušiť alebo niečo podobné.

Dovoľte nám v súvislosti s touto témou, dať vám do pozornosti aj fakturačnú aplikáciu Fakturujonline.sk, pomocou ktorej môžete ušetriť drahocenný čas pri vystavovaní dokladov, ktorý môžete venovať svojim deťom. Ide o aplikáciu, cez ktorú môžete vystaviť faktúry zadarmo. Túto aplikáciu recenzovali aj viaceré webové stránky, ako je napríklad Vosveteit.sk či Vedelisteze.sk. Ide o weby, ktoré podrobili aplikáciu testu a ohodnotili ju kladne. Ak teda počas materskej dovolenky vyrábate nejaké veci a predávate ich, napríklad šperky, brošne a podobne, tak môžete ušetriť kvantum času, keď si zjednodušíte administratívu. Pevne veríme, že bližšie informácie o nároku na materskú vrátane toho, ako si môžete zjednodušiť vaše podnikanie počas materskej, boli pre vás užitočné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *